Haalbaarheidsstudie en business plan voor een akkerbouwbedrijf met 1000 ha

Land Turkmenistan
Jaar 2015-2016
Keywords Business plan, aardappelen, uien, wortelen, marktstrategie, technisch plan, financieel plan
Toewijzing Awtoyoly Agri, Asgabat
Financiering Commercieel
Partners APH group

De uitvoering van een haalbaarheidsstudie en de ontwikkeling van een bankable business plan voor een akkerbouwbedrijf van 1000 ha voor de teelt van aardappelen, uien en wortelen. Op basis van een marktanalyse en de analyse van de externe omstandigheden is een markt strategie ontwikkeld. Op basis van een analyse van de technische mogelijkheden en omstandigheden is een technisch plan ontwikkeld voor de teelt, waaronder mechanisatie en irrigatie, opslag etc. Een investeringsplan inclusief fasering van de investeringen is uitgewerkt. Financiële projecties met inbegrip van W&V rekening, kasstroom overzicht en balansen zijn uitgewerkt. Een risicoanalyse is uitgevoerd in combinatie met de mogelijkheden om deze risico's te managen.