Agriment International is een onafhankelijk adviesbureau met een jarenlange ervaring in de Agri- en food sector in landen in ontwikkeling en in opkomende markten. Ontstaan (in de jaren 1960) vanuit het Nederlandse bedrijfsleven in de agri- en food sector, heeft Agriment zich sinds 1992 ontwikkeld tot een internationaal georiënteerd adviesbedrijf. Sindsdien heeft Agriment een groot aantal Nederlandse bedrijven geadviseerd en ondersteund bij het ​​opzetten van winstgevende bedrijven in opkomende markten. Bovendien heeft Agriment buitenlandse bedrijven ondersteund bij het ​​vinden van geschikte Nederlandse partners en bij het verbeteren van de prestaties van hun bedrijf.

Wij zijn actief in verschillende ketens; de akkerbouw-, groente- en fruit-, zuivel-, rundvlees-, varkens- en pluimveeketen. Wij hebben ervaring in alle schakels; de toelevering, vermeerdering/fokkerij, primaire productie, opslag en handling en verwerking tot en met de distributie en afzet van landbouw- en voedselproducten. Daarnaast hebben we kennis van en ervaring in institutionele- en agri-keten ontwikkeling.

Onze visie en onze missie

Als gevolg van een groeiende wereldbevolking, stijgende inkomens en de verstedelijking, zal de vraag naar voedsel in de nabije toekomst aanzienlijk toenemen. Wij geloven dat alle mensen op deze planeet recht hebben op voldoende voedsel van hoge kwaliteit.

Wij zijn van mening dat, met de beperkte middelen en onze verantwoordelijkheid naar de volgende generaties voor het milieu, het doel om in de toekomst voldoende voedsel van hoge kwaliteit voor alle mensen te hebben, alleen kan worden bereikt door een efficiënte, optimale en duurzame agrarische productie, verwerking en distributie.

Wij zijn van mening dat een beter ketenmanagement en een overdracht van kennis en moderne technologie in elke schakel van de keten, een belangrijke bijdrage kan leveren bij het voldoen aan de vraag naar voedsel met een zo efficiënt mogelijk gebruik van beschikbare grondstoffen.

Wij zijn van mening dat grensoverschrijdende particuliere initiatieven en ondernemerschap in landen in ontwikkeling en in opkomende markten, in samenwerking met en ondersteund door overheidsinitiatieven, de manier is om de lange termijn doelen te bereiken.

Onze missie is het initiëren en ondersteunen van particuliere initiatieven en ondernemerschap in de agri-en foodsector in landen in ontwikkeling en in opkomende markten door:

  • Het met elkaar in contact brengen van Nederlandse en lokale bedrijven en het tot stand brengen van duurzame samenwerking,
  • De overdracht van moderne kennis, ketenmanagement en technologie,
  • Het initiëren van publiek-private samenwerking,
  • Het introduceren en het openen van nieuwe potentiële markten.

Op deze wijze willen wij bijdragen aan de beschikbaarheid van voedsel van hoge kwaliteit voor iedereen, en ondersteuning bieden voor sociale en economische ontwikkelingen in landen in ontwikkeling en opkomende markten.

We laten ons leiden door ons MVO-beleid

Ons team

Agriment is een netwerkorganisatie op basis van een ervaren, evenwichtig kernteam en een geselecteerd team van hoog gekwalificeerde geassocieerde experts. Onze teamleden hebben managementervaring op strategisch en op operationeel niveau binnen Nederlandse en internationaal opererende agri- en food bedrijven.

Daarnaast hebben we toegang tot een uitgebreid netwerk van hooggekwalificeerde, onafhankelijke Nederlandse en buitenlandse experts, die een solide basis van theoretische kennis en praktische ervaring hebben in agri- en food productie, -technologie, -marketing & sales, financiering, fiscale- en juridische zaken.

Hierdoor kunnen we altijd samen het meest geschikte team voor elk project samenstellen.

Onze aanpak

Markt, partner en financiële middelen zijn de belangrijkste succesfactoren. Daarom is bij de start van onze samenwerking onze aandacht gericht op het begrijpen van uw strategie en plan, of u nu van plan bent lokaal te investeren of dat u een exportmarkt wilt ontwikkelen.

Bij de start van onze samenwerking linken wij uw plan aan de potentiele mogelijkheden voor subsidie of financiering, en indien van toepassing, aan een lokale partner. Wij identificeren samen met u de kansen en de risico's voor het project, daarbij rekening houdend met de positie van het project in de agri- en food keten. Op basis daarvan formuleren we een projectplan, waarin stap voor stap de activiteiten, onze diensten en de te behalen resultaten in kaart worden gebracht. Het projectplan vormt de basis voor onze samenwerking. 

Onze contracten en overeenkomsten zijn in het algemeen gebaseerd op prestaties en resultaten welke moeten worden bereikt. Agriment is bereid om het risico met u te delen door het opnemen van prestatie-gerelateerde fees.

Onze waarden 

Eerlijkheid en transparantie voor alle belanghebbenden in het project zijn belangrijke waarden waarvoor we niet alleen pleiten, maar welke we ook in praktijk brengen. We verwachten hetzelfde van onze partners. We hebben commitment naar de Nederlandse, buitenlandse en lokale bedrijven om hun prestaties te verbeteren en activiteiten uit te breiden. Wij zijn er van overtuigd dat dit zal bijdragen aan de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de positie van minderheden. We laten ons leiden door ons MVO-beleid.

Lees ons MVO-beleid