Succesvolle afronding business plan voor uitbenerij en vleesverwerkende fabriek voor runderen in Noord-Oost-Afrika

15-01-2017

Medio 2016 is Agriment gevraagd een business plan te ontwikkelen voor een uitbenerij en vleesverwerkend bedrijf voor runderen in Noord-Oost-Afrika. Het business plan is ontwikkeld in samenwerking met RBK in Deventer (http://www.RBK.nl). Door Agriment is een uitgebreide marktstudie uitgevoerd op basis waarvan een marktstrategie, het technish plan en het financieel plan is ontwikkeld. Op basis van het businessplan heeft de lokale opdrachtgever commerciele financiering kunnen verwerven en is het vervolgtraject, design en engineering ingezet.

 RBK is een specialist op het gebeid van design en engineering van onder andere slachterijen en vleesverwerkende bedrijven. De  samenwerking van Agriment en RBK heeft er dan ook toe geleid, dat RBK onlangs opdracht heeft gekregen voor het vervolgtraject, design & engineering. De uitbenerij zal naar verwachting voor het einde van 2017 volledig operationeel zijn.

Het is duidelijk dat Afrika een opkomende markt is waar veel gebeurt. We zien een groeiende behoefte van investeerders naar het opzetten van complete, integrale voedingsketens. De vraag naar bankable business plannen en de behoefte aan design & engineering van voedingsmiddelenproductiebedrijven volgens de Europese normen is groeiende. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als verbouwprojecten. Dit is dan ook de reden waarom Agriment en RBK waar mogelijk samenwerken in deze markt, waarbij Agriment gericht is op het voortraject, business planning en financiering en RBK gericht is op het vervolgtraject, design en engineering.