Agriment diversifieert aanpak ontwikkeling Businessplan

02-01-2019

Een kernactiviteit van Agriment is de ontwikkeling van bankabele bedrijfsplannen voor haar klanten. "Bankabel" betekent, in lijn met de standaarden van internationale banken en financieringsinstellingen, op basis waarvan zij kunnen beslissen of zij bereid zijn deel te nemen in financiering. De ervaring leert dat het opstellen van een businessplan met een hogere participatie van investeerders, leidt tot betere strategische keuzes en winstgevendheid. Bovendien worden risico's in een vroeg stadium geïdentificeerd en zijn de mogelijkheden om deze risico's te managen aanwezig bij de implementatie. De ontwikkeling van een dergelijk bedrijfsplan is tijdrovend en op het eerste gezicht kostbaar, maar moet als een goede investering worden beschouwd. Desondanks aarzelen bedrijven vanwege onder andere de kosten. Om deze reden heeft Agriment drie niveaus van ondersteuning ontwikkeld:

1. Begeleiding:

 • Agriment geeft richting aan de structuur, inhoud en input voor het ondernemingsplan. 
 • Medewerkers van de client doen voornamelijk het werk. 
 • Agriment geeft feedback op de inbreng van het personeel; hiaten, ontbrekende bronnen, onduidelijkheden, uit oogpunt van de financiële instelling, etc.
 • Het personeel stelt het definitieve bedrijfsplan op. 
 • Dit niveau van ondersteuning is geschikt voor bedrijven die al ervaring hebben in de specifieke activiteiten en die beschikken over een professionele staf die met begeleiding aan de gestelde kwaliteitsnormen kan voldoen.

2. Ondersteuning:

 • Aanvullend op het eerste niveau "begeleiding";
 • Agriment doet een deel van het werk, bijvoorbeeld door marktanalyses uit te voeren of het financiële model te ontwikkelen voor het uitvoeren van financiële analyses.
 • Dit niveau van ondersteuning is geschikt voor bedrijven die wel, maar nog geen uitgebreide ervaring hebben in de specifieke activiteiten en in beperkte mate over eigen experts beschikken.

3. Uitvoering:

 • Agriment voert de werkzaamheden uit; het verzamelen en analyseren van informatie, het opstellen van het bedrijfsplan, het financieel model en de bedrijfscalculaties.
 • Dit niveau van ondersteuning is geschikt voor bedrijven met beperkte of geen ervaring in de activiteiten. 
 • In dit geval wordt het werk uitgevoerd door een deskundig team van Agriment.

De ervaring heeft geleerd dat, indien aan de juiste voorwaarden is voldaan, het niveau "Ondersteuning" of zelfs "Begeleiding" leidt tot aanzienlijk lagere kosten voor het opstellen van het plan t.o.v. het niveau "Uitvoering". Nog belangrijker is naar onze mening, dat de hoge mate van participatie van het personeel resulteert in een groot draagvlak binnen de onderneming.
Dit zijn belangrijke voordelen. Daarnaast zorgt deze differentiatie in aanpak dat meer bedrijven gebruik kunnen maken van onze services.

Geïnteresseerd in wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Neem gewoon contact met ons op.