Onze financiële diensten

Ontmoeting met AgrimentInvesteren in landen in ontwikkeling en opkomende markten heeft zonder twijfel een hoog risicoprofiel. Voor de investeerders is het belangrijk om de risico's te minimaliseren en de bestaande activiteiten niet in gevaar te brengen. Commerciële financiering voor investeringen in deze landen is echter moeilijk te verwerven. Indien beschikbaar, dan zijn de condities vaak niet geschikt of niet gunstig.

Op basis van onze eerste ontmoeting adviseren wij u wat voor uw bedrijf de beste mogelijkheid is om financiering of subsidies te verwerven. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van de business case en het formuleren van een business plan dat voldoet aan de eisen om financiering en subsidie te ontvangen.

Wij hebben ruime ervaring en een sterk track record in het verwerven van subsidies bij Nederlandse- en internationale programma’s welke gericht zijn op het ondersteunen van investeringen en het bevorderen van export. In het geval dat uw business case niet in aanmerking komt voor subsidie, dan ondersteunen wij u bij het verwerven van financiering, zoals leningen en semi equity van ontwikkelingsbanken en commerciële banken, of private equity van strategische investeerders of durfkapitaalfondsen.

De kosten van onze dienstverlening zijn over het algemeen gebaseerd op een combinatie van een vaste vergoeding en een succesfee.