FMO-A(ctive) financiering voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven

FMO is een Nederlandse ontwikkelingsbank, 51% eigendom van de Nederlandse staat en 49% van de Nederlandse commerciële banken. FMO financiert ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende markten om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de private sector en het creëren voor duurzame economische groei en de verbetering van de levensstandaard van de lokale bevolking.

FMO verleent haar diensten aan sectoren met een lange termijn impact; agribusiness, food & water en energie. FMO investeert rechtstreeks in buitenlandse bedrijven en indirect via financiële instellingen. FMO beslaat het grootste deel van de financieringsactiviteiten van FMO. Buitenlandse bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten kunnen aanvragen indienen voor de financiering. Een betrokkenheid van Nederlandse bedrijven is niet vereist.

Deze financiering kan worden verstrekt in de vorm van:

 1. Leningen: senior- of achtergestelde lening
 2. Garanties
 3. Equity
 4. of een combinatie hiervan

De FMO-A faciliteit biedt de mogelijkheid om financiële structuur van de lokale onderneming te versterken door middel het verstrekken van, vaak ongedekte, achtergestelde leningen. Als gevolg hiervan zijn bedrijven in een betere positie om additionele financiering bij lokale banken aan te trekken.

Binnen de agri- en food sector financiert FMO investeringen met betrekking tot (a) Agro toelevering (b) Primaire productie (c) Infrastructuur zoals opslag, irrigatie (d) commodities en verwerking (e) handel en distributie (groothandel / detailhandel ).

FMO-A is beschikbaar voor investeringen in voornamelijk “Low-income countries” en “Low-Middle-Income countries”, maar “Upper-Middle Income countries” in Afrika, Azië, Midden-Oosten, Oost-Europa en Latijns-Amerika worden ook overwogen. Om te controleren of uw doelland is opgenomen in deze lijst, kunt u de DAC-landenlijst van de OESO  controleren. Echter binnen deze lijst hebben bepaalde landen meer prioriteit dan andere. Neem daarom contact met ons op om te controleren of uw plan een redelijke kans heeft op FMO-A financiering.

Iedere business case wordt individueel benaderd en de financiering is maatwerk. De algemene eigenschappen en criteria zijn:

 • Directe financiering van buitenlandse bedrijven, geen Nederlandse betrokkenheid vereist, maar dat is wel een pré.
 • Financieringsaanvraag voor FMO-A is hoger dan € 10.000.000 of het equivalent in USD. 
 • Financiering tot maximaal 25% van het balanstotaal
 • In euro of USD of lokale valuta
 • Looptijd tussen 3 en 12 jaar
 • Een aflossingsvrije periode van maximaal 3 jaar
 • Rente %, afhankelijk van het sector- en landenrisico
 • Een goede track record van het bedrijf
 • Een toegewijd en professioneel management
 • Betrokkenheid van aandeelhouders

Een goed bankable business plan is een voorwaarde voor financiering. De financiële criteria zijn afhankelijk van het type activiteit; primaire productie, verwerking of handel. Naast een goed business plan, waaruit de financiële rentabiliteit en duurzaamheid blijkt, worden eisen gesteld met betrekking tot de impact op de lokale ontwikkeling. Alle ondernemingen die een aanvraag voor FMO financiering doen, moeten de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen en criteria voor duurzame ontwikkeling, onderschrijven.