Agri- en food Consultancy & Financiering

Agri- en food Consultancy & Financiering

Kennis en ervaring

Agriment stelt haar kennis ter beschikking aan bedrijven welke actief zijn in diverse agri-en food ketens, zoals vee & vlees-, akkerbouw-, en groente- en fruitketens. Wij hebben ervaring in verschillende schakels in de ketens; toelevering, vermeerdering/fokkerij, primaire productie, opslag en handling, verwerking, als ook de distributie en marketing van landbouwproducten en levensmiddelen.


Verwerven van financiering

Wij combineren onze kennis in agri- en food met onze ervaring in financiering van bedrijven in landen in ontwikkeling en opkomende markten. Wij adviseren u over een passende financiering, en ondersteunen u bij het verwerven van financiering en subsidies. Wij ontwikkelen met u uw business case, zodat deze door overheidsorganisaties en institutionele- en commerciële banken wordt geaccepteerd.


Quick scans

Onze gezamenlijke start is het maken van een Quick Scan waarin we uw plannen bespreken. We maken een inventarisatie van de mogelijkheden om u te ondersteunen met advies of bij het verwerven van financiering of subsidies. Wij kunnen u ondersteunen bij het vinden van een goede partner (matchmaking), het uitvoeren van een marktstudie, het ontwikkelen van uw project, het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, het ontwikkelen van een business plan of het uitvoeren van een Business Prestatie Scan (BPS).

Onze referenties

Meer informatie over onze projecten krijgt u door te kiezen voor een specifieke regio of sector.

Laatste nieuws

Een kernactiviteit van Agriment is de ontwikkeling van bankabele bedrijfsplannen voor…

Spack BV produceert en verpakt allerlei soorten olie uit biologische zaden en…

Agriment werkt aan het ontwikkelen van een Business plan voor het realiseren…

Meer nieuws

  • Copyright 2014 Agriment International
  • agriment@agriment.com | +31 (0)571 274040
  • Agriment International BV, Beethovenlaan 15, 7391 XV, Twello, Nederland